Αν ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε ως κατάστημα στο site, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@mobilesmarket.gr