Τηλέφωνο
Άγνωστο τηλέφωνο.

Διεύθυνση
--

Άριστη κατάσταση,  6 μήνες ακόμη εγγύηση 

Facebook Comment