Άγνωστή τοποθεσία
Μελός απο τις 30/03/2020

Τηλέφωνο
Άγνωστο τηλέφωνο.

Διεύθυνση
Παλλήνη

Άριστη κατάσταση συσκευής

6 μήνες εργοστασιακή εγγύηση

4 θήκες

Facebook Comment