Άγνωστή τοποθεσία
Μελός απο τις 21/02/2020

Τηλέφωνο
Άγνωστο τηλέφωνο.

Διεύθυνση
Αθήνα

Δεν έχει ανοιχτεί,είναι αμεταχείριστο

Τιμή αγοράς:160

Τιμή πώλησης: 120-130

Χρώμα: μαύρο 

Facebook Comment